Licencja zależna od wielkości zużycia danych

Ten typ licencji dotyczy konsultantów inżynieryjnych, architektów, wykonawców, agencji rządowych itp.

Szczegóły

Licencja roczna
Użytkownik uiszcza roczną opłatę subskrypcyjną po podpisaniu umowy licencyjnej. Opłata ta jest zawsze ustalana na okres jednego roku.

Cena oparta na zużyciu
Pod koniec każdego roku użytkowania ustalamy cenę na kolejny rok, na podstawie zużycia w mijającym roku. Mierzymy użycie jako liczbę fragmentów mapy, wielkość utworzonych obszarów roboczych (workspaces) i modelspaces oraz ilość pobranych danych. W pierwszym roku oferujemy cenę w oparciu o szacowane zużycie na podstawie rozpoznania typu i wielkości organizacji.

Nieograniczona liczba użytkowników
Dostęp do platformy SCALGO Live stanowi wartościowe wsparcie dla wielu różnych zawodów. Wszystkie zespoły i działy w całej organizacji mogą współdzielić jedną licencję. Dlatego też, możesz swobodnie zapewnić dostęp do licencji wszystkim swoim współpracownikom, ponieważ cena nie zależy od liczby użytkowników.

Obsługa SSO
Możesz zapewnić dostęp do platformy SCALGO Live użytkownikom w swojej organizacji poprzez logowanie jednokrotne (SSO). Umożliwia ono użytkownikom logowanie się do platformy SCALGO Live przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających, co do wszystkich innych systemów logowania w Twojej organizacji.

Bezpłatna pomoc techniczna i materiały edukacyjne
Zapewniamy materiały edukacyjne online, webinary i inspirujące posty na blogu, które pomogą Ci rozpocząć. W przypadku problemów, mamy doskonałą pomoc techniczną dostępną e-mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy biura. Zawsze szybko odpowiadamy na wszelkie pytania. W niektórych przypadkach oferujemy również warsztaty wprowadzające z jednym z naszych ekspertów - Market Managerów, aby pomóc Twojej organizacji w pełni korzystać z potencjału platformy SCALGO Live - skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zarządzanie licencjami
Otwieramy jedną licencję na organizację. Wyznaczasz jednego lub więcej administratorów licencji w swojej organizacji. Administrator licencji to użytkownik, który może tworzyć nowych użytkowników w organizacji. Administrator licencji ma również dostęp do śledzenia użycia w organizacji i jej poszczególnych użytkowników. Informacje te mogą m.in. służyć do określenia sposobu podziału faktury pomiędzy zespołami i działami. Administratorzy licencji to również główne osoby kontaktowe dla SCALGO w sprawach związanych z licencją.

Wypowiedzenie umowy
Okres wypowiedzenia umowy licencyjnej wynosi zazwyczaj 3 miesiące. W przypadku wypowiedzenia umowy, SCALGO nie zwraca kosztów za trwający okres licencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z jednym z Market Developerów i uzyskaj ofertę dla swojej organizacji.