Forbruksbasert lisens

Denne lisenstypen gjelder for rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlige etater og lignende.

Detaljer

Årlig lisens
Du betaler en årlig abonnementsavgift fra den datoen du signerer lisensavtalen. Avgiften fastsettes alltid for ett år av gangen.

Pris basert på forbruk
På slutten av hvert år fastsetter vi prisen for kommende år ved å se på ditt forbruk i året som gikk. Vi måler bruken din ved å måle antall kartfliser, størrelsen på opprettede arbeidsområder og modelspaces, og størrelsen på nedlastede data. For det første året tilbyr vi deg en pris ved å estimere forventet forbruk basert på organisasjonstype og størrelse.

Ubegrenset antall brukere
Tilgang til SCALGO Live er verdifullt for et bredt spekter av yrker. Den samme lisensen kan deles mellom alle team og avdelinger i organisasjonen. Så gi alle dine ansatte tilgang, prisen avhenger ikke av antall brukere.

Støtte for SSO
Du kan velge å gi brukere i organisasjonen tilgang til SCALGO Live via Single Sign-On (SSO). Dette gjør det mulig for brukerne å logge inn på plattformen med samme påloggingsinformasjon som de bruker til alle andre systemer i organisasjonen.

Gratis support og undervisningsmateriell
Vi tilbyr online undervisningsmateriell, webinarer og inspirerende blogginnlegg for å komme i gang. Skulle du trenge hjelp, har vi en utmerket support via e-post og telefon innenfor normal arbeidstid. Vi er alltid raske med å besvare eventuelle spørsmål du måtte ha. I noen tilfeller tilbyr vi også en introduksjonsworkshop med en av våre markedssjefer for å hjelpe hele organisasjonen med å få mest mulig ut av SCALGO Live – kontakt oss for mer informasjon.

Lisensadministrasjon
Vi åpner én lisens pr. organisasjon. Du utnevner én eller flere lisensadministratorer i organisasjonen. En lisensadministrator er en bruker som kan legge til nye brukere i organisasjonen. En lisensadministrator har også tilgang til å følge med på organisasjonens og de enkelte brukernes forbruk. Denne informasjonen kan for eksempel brukes til å bestemme hvordan fakturaen skal fordeles mellom team og avdelinger. Lisensadministratorene fungerer også som SCALGOs hovedkontaktperson(er) i saker som gjelder lisensen.

Oppsigelse
Oppsigelsesfristen for lisensavtalen er vanligvis 3 måneder. Ved oppsigelse refunderer ikke SCALGO lisenskostnaden for den pågående lisensperioden.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med en av våre markedsutviklere og få et tilbud for din organisasjon.