Användningsbaserad licens

Denna typ av licens gäller för konsulter, arkitekter, entreprenörer, statliga myndigheter och liknande.

Detaljer

Årlig licens
Du betalar en årlig abonnemangsavgift från och med det datum du undertecknar licensavtalet. Avgiften är alltid fast för ett år i taget.

Pris baserat på användning
I slutet av varje år bestämmer vi priset för förnyelse till det kommande året genom att titta på din användning under året som just avslutats. Vi mäter din användning som antalet map tiles, storleken på arbetsytor och modelspaces som skapats och storleken på data som laddats ner. För det första året erbjuder vi dig ett pris genom att uppskatta din förväntade användning baserat på organisationstyp och storlek.

Obegränsat antal användare
Åtkomst till SCALGO Live är värdefullt för en rad olika yrkesgrupper. Samma organisationstäckande licens kan delas mellan alla grupper och avdelningar. Så ge alla dina anställda åtkomst, priset beror inte på antalet användare.

Stöd för SSO
Du har möjligheten att ge användare i din organisation tillgång till SCALGO Live via Single Sign-On (SSO). Detta gör att användarna kan logga in på plattformen med samma inloggningsuppgifter som de använder för alla andra system i din organisation.

Kostnadsfri support och utbildningsmaterial
Vi tillhandahåller utbildningsmaterial online, webbseminarier och inspirerande blogginlägg som hjälper dig att komma igång. Om du kör fast har vi utmärkt support via e-post och telefon under normal arbetstid. Vi är alltid snabba att besvara alla frågor du kan tänkas ha. I vissa fall erbjuder vi även en introduktionsworkshop med en av våra marknadsansvariga experter för att hjälpa din organisation att få ut så mycket som möjligt av SCALGO Live - kontakta oss för mer information.

Licensadministration
Vi öppnar en licens per organisation. Du utser en eller flera administratörer i din organisation. En administratör är en användare som kan skapa nya användare i organisationen. En administratör har också möjlighet till att följa användningen i organisationen och enskilda användare. Denna information kan t.ex. användas för att bestämma hur fakturan ska fördelas mellan grupper och avdelningar. Licensadministratörer fungerar också som SCALGOs huvudsakliga kontaktperson(er) vid frågor som rör licensen.

Uppsägning
Uppsägningstiden för licensavtalet är normalt 3 månader. SCALGO återbetalar inte licenskostnaden för den pågående licensperioden i händelse av uppsägning.

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra marknadsutvecklare.