Szczegółowe dane

Wszystkie dane, których potrzebujesz w jednym miejscu

Zajmujemy się zbieraniem wszystkich istotnych danych z różnych oficjalnych źródeł i agencji rządowych, a dodatkowo za pomocą kilku kliknięć możesz szybko zaimportować własne dane.

SCALGO Live jest fenomenalne dzięki niesamowicie bogatej bibliotece różnych warstw i map.

Per Nelsson Westrin
Environmental consultant, Szwecja

Używam platformy SCALGO Live do przygotowania danych dla modelowania hydrodynamicznego.

Francesco Righetti
Consulting Engineer, Norwegia

Biliony elementów danych dla Ciebie

Szczegółowe dane wysokościowe

Zebraliśmy najbardziej szczegółowe dane wysokościowe dostępne w skali poszczególnych krajów. Dane te, w pełnej rozdzielczości, są głównymi danymi wejściowymi do wszystkich przeprowadzanych przez nas analiz.

NMT wzbogacony o przepusty

Dane wysokościowe są wzbogacone o informacje o przepustach, zapewniając jeszcze lepszą ocenę przepływu wód powierzchniowych, zasięgów zlewni i ścieżek spływu.

Szczegółowe pokrycie terenu

Na podstawie szczegółowych zdjęć lotniczych tworzymy mapy pokrycia terenu i wykorzystujemy je do modelowania infiltracji.

Informacje o budynkach

Informacje o budynkach pozwalają na tworzenie obrazowych wizualizacji oraz pomagają przy prowadzeniu analiz ryzyka powodziowego.

Efektowne mapy konturów terenu

Opracowaliśmy dokładne mapy konturów terenu dla różnych interwałów wysokości, aby móc wizualizować najważniejsze cechy topograficzne na tle innych danych.

Więcej informacji o dostawcach danych

Wprowadzenie do produktu

Odkryj szczegółowy cyfrowy świat ułatwiający zarządzanie wodami powierzchniowymi