Yksityiskohtaiset tiedot

Kaikki tarvitsemasi tiedot samassa paikassa

Pyrimme keräämään kaikki asiaankuuluvat tiedot valtion virastoilta, ja muutamalla napsautuksella voit nopeasti tuoda ohjelmaan myös omia aineistoja.

SCALGO Liven kirjasto on ilmiömäinen kaikine kartta-aineistoineen.

Per Nelsson Westrin
Ympäristökonsultti, Ruotsi

Käytän SCALGO Liveä saadakseni kaikki tiedot hydrodynaamista mallintamista varten.

Francesco Righetti
Konsultoiva insinööri, Norja

Saat käyttöösi triljoonia tietoelementtejä

Yksityiskohtaiset korkeusmallit

Olemme keränneet yksityiskohtaisimmat korkeusmallit, mitä kansallisella tasolla on saatavilla. Nämä aineistot ovat tärkein lähtökohta kaikille analyyseille SCALGO Livessä.

Täydennetty tierummuilla

Korkeusmalleja on parannettu tierumpuja ja alikulkuja koskevilla tiedoilla, mikä parantaa pintavesianalyysien tarkkuutta huomattavasti.

Yksityiskohtainen maanpeite

Käytämme yksityiskohtaisia ilmakuvia maanpeiteaineistojen laatimiseen. Maanpeitteen avulla kuvaamme sitten veden imeytymistä maaperään.

Rakennustiedot

Rakennustietoja voi käyttää havainnollistavien visualisointien luomiseksi ja mahdollisten tulvavahinkojen arvioimiseksi.

Kauniit korkeuskäyrät

Tarjoamme kauniit ja yksityiskohtaiset korkeuskäyrät. Visualisoi niiden avulla merkittävimmät topografiset piirteet.

Lisätietoja tietojen tarjoajista

Tuotteen esittely

Tervetuloa yksityiskohtaiseen digitaaliseen maailmaan, joka helpottaa pintavesien suunnittelua