Detaljerade data

Alla data du behöver på en plats

Vi samlar in all relevant data från statliga myndigheter och med några få klick kan du snabbt importera din egen data.

SCALGO Live är fenomenalt med ett fantastiskt stort bibliotek med kartlager.

Per Nelsson Westrin
Miljö- och vattenkonsult, Sverige

Jag använder SCALGO Live för att förbereda underlaget för hydrodynamisk modellering.

Francesco Righetti
Rådgivande ingenjör, Norge

Triljoner med dataelement för dig

Detaljerade höjddata

Vi har samlat in de mest detaljerade höjddata som finns tillgängliga på nationell nivå. Dessa data i full upplösning är det viktigaste underlaget för alla de analyser vi gör.

Berikad med kulvertar

Höjddata berikas med information om kulvertar och trummor, vilket ger en ännu bättre bedömning av ytliga rinnvägar.

Detaljerad marktäckekartering

Från detaljerade flygbilder tar vi fram marktäckekartor och använder dem för att modellera infiltration.

Byggnads-information

Information om byggnader är tillgänglig för att skapa illustrativ visualisering och hjälpa till med skadebedömning.

Vackra höjdkurvor

Vi har beräknat vackra höjdkurvor i detaljerade skalor för att hjälpa dig med visualisering av de viktigaste topografiska egenskaperna ovanpå andra data.

Mer om våra dataleverantörer

Produktpresentation

Upptäck en detaljerad digital värld för enkel vattenplanering