Detaljerte data

Alle dataene du trenger på ett sted

Vi samler inn relevante data fra offentlige etater, og med noen få klikk kan du også raskt importere dine egne data.

SCALGO Live er fenomenalt, med et utrolig stort bibliotek av kartlag.

Per Nelsson Westrin
Miljørådgiver, Sverige

Jeg bruker SCALGO Live til å forberede data for hydrodynamisk modellering.

Francesco Righetti
Rådgivende ingeniør, Norge

Trillioner av dataelementer for deg

Detaljerte høydedata

Vi har samlet inn de mest detaljerte høydedataene som er tilgjengelige på landsbasis. Disse dataene, i full oppløsning, er det viktigste grunnlaget for alle analysene vi gjør.

Komplettert med kulverter

Høydedataene er komplettert med informasjon om kulverter, noe som gir en enda bedre vurdering av overvannsavrenningen.

Detaljert arealdekke

Fra detaljerte flybilder produserer vi arealdekkekart og bruker dem til å modellere infiltrasjon.

Bygningsinformasjon

Informasjon om bygninger er tilgjengelig for å opprette illustrative visualiseringer og for å hjelpe til med skadevurderinger.

Vakre høydekurver

Vi har beregnet vakre høydekurver i detaljert skala for å hjelpe deg med å visualisere topografien på toppen av andre data.

Mer om dataleverandører

Produktintroduksjon

Oppdag en detaljert digital verden for enkel planlegging av overvann