SCALGO Webinar

Fysisk planering i översikts- och detaljplan

 
22. apr. 2020 10:00 -11:00

Vi genomgår hur man använder SCALGO Live-analyser, -verktyg och -data för att bedöma områdens lämplighet för bebyggelse. Vikt kommer också läggas på export-funktionen för att skapa kartor direkt i SCALGO Live, eller ladda ner resultat för att sparas.

Gäster: Stefan Ahlman från Kalmar Vatten visar hur man tillsammans med kommunen jobbat med dagvattenhantering i detaljplan för ett översvämningskänsligt område. Joanna Theland från SWECO presenterar hur de arbetar med översvämningsrisker i en fördjupad översiktsplan för Norrtälje kommun.