Stadsutveckling

Vi utvecklar
underbara kvarter

Designa vackra, blå omgivningar med interaktiva analyser av dagvatten och få liv i dina landskap.

Vi använde SCALGO Live eftersom vi kunde uppdatera modellen mycket snabbt och hela tiden hålla oss uppdaterade om hur området utvecklades.

Christiane Koefoed Rasmussen
Projektingenjör, Danmark

SCALGO Live gav oss möjlighet att pröva olika projektidéer och validera designkoncept tidigt i projektet, vilket gjorde oss mindre beroende av externa konsulter under arbetet.

Thomas Nybo Rasmussen
Partner, Danmark

Jag använder SCALGO Live eftersom det är enkelt och snabbt, och jag har hela tiden en bra överblick över projektet och designen.

Line Phillipsen
Ingenjör, Danmark

Utveckling av nya bostadsområden

Se hur Vandkunsten Architects utformar naturbaserade dagvattenlösningar.

"SCALGO Live har förändrat mitt sätt att arbeta med design eftersom jag kan arbeta med dagvatten från inledande designfaser och hela vägen fram till slutet."

Arbeta med ditt
stadsutvecklingsprojekt

Utforska interaktioner mellan landskap och vatten

Undrar du hur vatten rör sig genom ditt projektområde?

Identifiera viktiga avrinningsområden och större rinnvägar som transporterar vatten genom stadsutvecklingsområdet. Ta reda på var det är förnuftigt att placera vägar, byggnader och bassänger.

Experimentera med olika designidéer

Vill du få ut så mycket som möjligt av ditt dagvatten?

Ta del av en interaktiv designprocess där du enkelt kan testa dina antaganden och utvärdera dina idéer för att göra dagvattnet till en behaglig del av landskapet.

Skapa blå-gröna städer

Hoppas du kunna skapa livskraftiga stadsdelar?

Utveckla stadsområden där vatten fördröjs, används och infiltrerar, och där problemen med översvämningar minimeras. Med SCALGO Live kan du forma terräng som kombinerar sociala och miljömässiga element.