Vi är SCALGO

Med hjälp av en kraftig utveckling i geografisk digitalisering av jorden och de senaste framstegen inom processering av stora datamängder, skapar vi innovativa verktyg som gör det möjligt för våra användare att planera mera livskraftiga och hållbara miljöer där det finns plats för vatten.

Geografisk digitalisering av jorden

En revolution inom sensor- och kartläggningsteknik har gjort det möjligt för myndigheter runt om i världen att ta fram och tillhandahålla landstäckande tredimensionella kartor i hög upplösning. Som ett led i detta kartläggs nu hela jordens yta i hög detalj. Vi samlar in denna data och bygger en plattform för att frigöra dess potential.

Vi täcker nio europeiska länder med analyser i en meters upplösning eller högre. Totalt motsvarar detta mer än tre biljoner datapunkter som beskriver jordens yta. Och det är mycket på gång. Vi arbetar för närvarande med att skala upp plattformen för at göra kontinentvida analyser i hög upplösning.

Storskalig geografisk digitalisering kommer att förändra hur vi planerar våra städer, utvecklar vår infrastruktur och skyddar vår naturliga miljö. Vi skapar de digitala verktygen som stödjer denna omvandling.

Morten Revsbæk,
VD och medgrundare

Världsledande algoritmexperter

Vår teknik bygger på årtionden av grundforskning och tillämpad forskning inom algoritmer för bearbetning av stora geografiska data vid ledande universitet i både Europa och USA.

Vårt utvecklingsteam består av världsledande algoritmexperter som använder sina kunskaper för att omvandla högupplösta geografiska data till lättanvända verktyg för ingenjörer, stadsplanerare, arkitekter och statliga myndigheter.

Vår historia

SCALGO grundades i Århus, Danmark, 2010 av framlidne Lars Arge (professor vid Århus universitet), Pankaj K. Agarwal (professor vid Duke University), Thomas Mølhave (CTO vid SCALGO) och Morten Revsbæk (VD vid SCALGO) med målet att lansera banbrytande databehandlingsteknik av massiv terrängdata till marknaden.

Efter flera års utvecklingsarbete med tekniken lanserade vi 2016 plattformen SCALGO Live i Danmark. Sedan dess har vi lanserat i åtta andra europeiska länder. För närvarande finns det mer än 20 000 användare av SCALGO Live.

Idag har vi kontor i Århus (huvudkontor), Köpenhamn och Seoul.