Arbetsytor

Experimentera med många olika åtgärder

Med detaljerad terrängredigering kan du testa dina dagvatten- och översvämningslösningar med bara några klick.

Genom enkel redigering av markanvändning och infiltration kan vi vara mer exakta i våra modeller och beräkningar som vi levererar i projekt Sandwell MBC.

Andrew Brett
Huvudansvarig för översvämningsrisker, Storbritannien

Vi använde enkla verktyg vid terrängredigering för placering av bäcken och dammen. Och sedan kunde vi ladda ner planen för att fortsätta i CAD.

Torbjørn Friborg
Teknisk ledare, Norge

Alla terrängredigeringsverktyg är enkla och jag har full kontroll över bassängens sluttningar med mera, och jag kan enkelt göra ändringar i designen under arbetets gång.

Line Phillipsen
Ingenjör, Danmark

Börja testa dina lösningar

Enkel terrängredigering

Var ska jag placera dammar eller större rinnstråk?

Skissa på olika alternativ och idéer för att hitta lämpliga lösningar för dagvatten och översvämningar.

Redigering av höjdkurvor

Hur ska jag forma landskapet?

Redigera med höjdkurvor för att skapa detaljerade blå-gröna landskap.

Redigering av marktäcke

Hur påverkar marktäcket avrinningen?

Ändra marktäcke i ditt projektområde för att utvärdera effekterna av ändrad infiltration och avrinning.

Importera egen data

Kan min design hantera dagvatten?

Importera dina CAD-ritningar och validera designen med hjälp av interaktiva analyser.

Fyra saker att älska

Interaktiv brainstorming

Skissa snabbt idéer och bedöm tidigt i processen de bästa åtgärderna.

Validera dina planer på några minuter

Beräkna om analyserna på nytt och finn fram till en plan som utnyttjar terrängens naturliga form.

Från snabb screening till detaljerad design

Gör snabba iterationer i den tidiga planeringen och fortsätt projektet med detaljerad terrängredigering.

Flytta jord på ett smart sätt och spara pengar

Håll dig uppdaterad med projektets jordbalans, för att spara både tid och pengar vid själva utförandet.

Modelspaces

Ge liv åt hydrodynamiska översvämningssimuleringar med kraftfulla visualiseringar