Infrastrukturplanering

Designa
tillförlitlig infrastruktur

Använd detaljerade data och analyser för att utvärdera hur din infrastrukturdesign påverkar vatten omkring.

Vi kan visualisera de förhållanden som kommer att uppstå efter byggandet av en banvall. Detta gör att vi även kan förutsäga hur vatten kommer att röra sig efter sådana förändringar.

Jakub Wilinski
Samordnare för GIS-team, Polen

Jag kan importera vår design av infrastruktur för att utvärdera hur den kommer att påverka vatten och vi kan dimensionera kulvertar när vi vet var och hur mycket vatten vi behöver hantera.

Erik Jaatinen
Ingenjör, Finland

Jag importerade en vägmodell i 5 cm upplösning för att göra mycket detaljerade uppskattningar av dagvattenvolymer i det planerade gröna lösningar.

Francesco Righetti
Rådgivande ingenjör, Norge

Begränsning av översvämningar

Se hur EPG skapade plats för vatten längs med en järnväg.

"SCALGO Live var en integrerad del av hela projektet. Vi använde de inledande SCALGO Live-visualiseringarna för att vinna upphandlingen."

Arbeta med ditt
infrastrukturprojekt

Utforska vattenflödet längs vägar och järnvägar

Undrar du hur vatten rinner under och runt din infrastruktur?

Utvärdera samspelet mellan vatten, terräng och den byggda miljön – detta hjälper dig att utforska hur kulvertar, vattendrag och bassänger ska placeras.

Experimentera med din infrastrukturdesign

Letar du efter sätt att förbättra din design?

Starta ditt designarbete i SCALGO Live eller importera en befintlig design och börja experimentera med sätt att avleda och hålla tillbaka vatten runt din infrastruktur.

Bygg tillförlitlig infrastruktur

Vill du ha robusta system som skyddar vägar och järnvägar?

När vi bygger järnvägar, motorvägar och annan viktig infrastruktur förändras de naturliga vattenvägarna. Med SCALGO Live kan du följa med i förändringar och hantera vattnet på rätt sätt.