SCALGO Webinar

Strategiska skyfallsplaner

 
29. apr. 2020 10:00 -11:00

Få inspiration till hur man sammanställer strategiska skyfallsplaner för större områden till framtida planering och till beslutsstöd i det kommunala arbetet. Vi visar hur man kan utforska lämpligheten och placeringen av skyfallsinsatser i tidiga projektfaser i SCALGO Live, samt hur man bedömer insatsernas effekt.

Gäst: Helena Åström från SCALGO berättar om hennes tidigare projekt i WSP där hon har utarbetat skyfallsplaner för danska kommuner.