SCALGO Webinar

Utveckling av bostadsområde i samråd

 
6. maj 2020 10:00 -11:00

I projekt som snabbt utvecklar och förändrar sig, är det viktigt att löpande hålla styr på de oväntade konsekvenserna och ha ett starkt samråd mellan alla parter. Med tidseffektiva scenario-analyser, import av projektdata och delningsmöjligheter förbättrar SCALGO Live samarbetet i projekt avsevärt.

Gäst: Kajsa Lundgren från Ramböll visar exempel på hur de arbetar.