SCALGO Webinar

Återställande av natur och våtmarker

 
20. maj 2020 10:00 -11:00

Skissa på våtmarksrestaurering andra natur-projekt, med hjälp av relevanta analyser och scenario-analyser. Få svar på markanvändning i tillrinningsområden, vattenspegel och volym på föreslagna våtmarksplaceringar, och utvärdera möjligheterna för återställande av slingrande vattendrag. Vi visar också relevanta data-set vi samlat i SCALGO Live för att ge er bra beslutningsunderlag.