SCALGO Webinar

Kustskydd och beredskap vid höga havsvattenstånd

 
27. maj 2020 10:00 -11:00

Skapa översikt över existerande risker vid extrema havsvattenstånd, och utvärdera effekten av olika kustskyddsinsatser, både temporära och fasta, till beredskapsplaner.

Gäster: Karl-Erik Svensson från Kristianstads kommun presenterar hur han arbetat med stadens vallskydd i SCALGO Live. Beatrice Nordlöf från SWECO visar hur de jobbat med en omfattande kartering och åtgärdsförslag längs med hela Trelleborgs kuststräcka.