Lisens

For å dekke behovene til ulike organisasjonstyper har vi tre ulike lisenstyper. Velg den lisenstypen som passer for din organisasjon. Les mer eller kontakt oss for mer informasjon.

Forbruk

For rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlige etater og lignende.

 • Årlig lisens
 • Pris basert på forbruk
 • Ubegrenset antall brukere
 • Support for SSO
 • Gratis support og undervisningsmateriell

Befolkning

For kommuner, vannverk og andreoffentlige organisasjoner.

 • Årlig lisens
 • Fast pris basert på befolkningstallet i det administrative området
 • Ubegrenset antall brukere
 • Ubegrenset forbruk
 • Support for SSO
 • Gratis support og undervisningsmateriell

Utdanning

For universiteter, høyskoler og andre høyere utdanningsinstitusjoner.

 • Fritt tilgjengelig
 • Ubegrenset antall brukere
 • Ubegrenset forbruk
 • Krever pålogging via SSO

Ta kontakt for å få et tilbud for din organisasjon.

FAQ – Generelt

FAQ – Forbruksbasert lisens

FAQ – Lisens basert på befolkningstall

FAQ – Lisenser til utdanningsinstitusjoner

Fant du ikke svaret?
Ta kontakt med en av våre markedssjefer for å lære mer om lisenser og priser.