Licens

För att tillgodose behoven hos olika slags organisationer har vi tre typer av licenser. Välj den typ av licens som gäller för din organisation och läs mer, eller kontakta oss för mer information.

Användning

För konsulter, entreprenörer, statliga myndigheter och liknande.

 • Årlig licens
 • Pris baserat på användning
 • Obegränsat antal användare
 • Stöd för SSO
 • Kostnadsfri support och utbildningsmaterial

Befolkning

För kommuner, VA-bolag och andra myndigheter med lokala förvaltningsområden.

 • Årlig licens
 • Fast pris baserat på befolkningsmängd i ett förvaltningsområde
 • Obegränsat antal användare
 • Obegränsad användning
 • Stöd för SSO
 • Kostnadsfri support och utbildningsmaterial

Utbildning

För universitet, högskolor och andra högre lärosäten.

 • Fritt tillgänglig och gratis
 • Obegränsat antal användare
 • Obegränsad användning
 • Kräver inloggning via SSO

Kontakta oss för en offert till din organisation.

Vanliga frågor - Allmänt

Vanliga frågor - Licens för användning

Vanliga frågor - Befolkningsbaserad licens

Vanliga frågor - Studentlicens

Hittade du inte ditt svar?
Kontakta en av våra marknadschefer för att få mer information om licenser och priser.