22 apr. 2024 Sverige Analyser och verktyg Modelspaces Nya releases

Dynamiska skyfallskarteringar och DynamicFlood

Kom med till en snabbkurs i form av webbinarium, där vi berättar om hur man kan arbeta med hydrodynamiska skyfallskarteringar i SCALGO Live. Du vill höra om hur man: 

  • Tar fram hydrodynamiska analyser direkt i SCALGO Live med den nya hydrodynamiska motorn DynamicFlood
  • Laddar upp egna hydrodynamiska analyser
  • Delar analyserna med kollegor och kunder i Modelspaces 
  • Använder kartverktyg för förståelse och tolkande av skyfallskarteringen og där är några nya spännande verktyg som vi vill visa!

Du får helt enkelt en grundlig genomgång om allt man kan med hydrodynamiska analyser i SCALGO Live på en timme!

Tid

Språk

Svenska

Talare

Hampus Åkerblom,
Regional Head of Market
hampus@scalgo.com