Färdiga analyser

Undersök avrinning och översvämningar var som helst

Med färdiga och interaktiva analyser kan du arbeta med olika vattenfrågor var som helst.

SCALGO Live var viktigt vid förstudien för att få ett grepp om terrängen och var man skulle placera en ny bäck.

Torbjørn Friborg
Teknisk ledare, Norge

"Från de inledande analyserna i SCALGO Live kunde vi se att det skulle bli mycket dyrt att tvinga dagvattnet från hela utvecklingsområdet att rinna söderut."

Christian Bjoljahn
Teamledare, Danmark

Se vad analyserna kan göra

Skyfallskarta

Vad händer vid kraftigt regn?

Skyfallskartan visar var vatten samlas och rör sig vid stora regnhändelser. Få information om volymer, vattendjup och mycket annat.

Lågpunktsfritt flöde

Hur rör sig vatten på ytan?

Ett utmärkt sätt att analysera större avrinningsmönster. Slå upp avrinningsområdens fulla utsträckning och lär dig om avrinningsområdets egenskaper.

Lågpunktskarta

Var finns de naturliga lågpunkterna?

Analysera lågpunkter för att identifiera naturliga platser för dammar och bassänger. Få fram volymer och områden med bara ett klick.

Höga havsvattenstånd

Vad händer om havsnivån stiger?

Undersök konsekvenserna av havsnivåhöjning och stormfloder. Analysera vattendjup och identifiera kritiska lågpunkter.

Fyra saker att älska

Lättanvända analyser för alla

Du behöver inte vara specialist på GIS eller översvämningsmodellering. Analyserna fungerar med reglage så att alla kan använda dem.

Den perfekta platsen att börja på

Oavsett ändamålet är interaktiva analyser av vatten på terräng en utmärkt startpunkt för ditt projekt.

Skapa ömsesidig förståelse

Många vattenfrågor berör flera avdelningar och discipliner - skapa ömsesidig förståelse genom gemensamma analyser.

Fatta beslut baserat på analyser

Färdiga analyser ger dig stöd i allt från stadsplanering till dialog med enskilda medborgare.

Canvas

Organisera och kommunicera på en digital arbetsyta