Learning

Få inspiration til nye måder at arbejde med SCALGO Live og lær hvordan din organisation kommer videre i arbejdet med klimatilpasning og klimasikret byudvikling.

Inspiration Kurser Webinar

Et værktøj for alle som arbejder med overfladevand.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering af spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland
Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Planlægning af vej

Egebjerg
Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle
Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Fyldningstider for Nørrestrand

Horsens
Horsens Kommune har lavet indledende undersøgelser af om sluselukninger ved Nørrestrand kan medføre oversvømmelser med vand fra baglandet. Volumener fra SCALGO Live kombineret med beregninger har givet bedre overblik over tidshorisonter for sluselukninger.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Klimasikring af stort erhvervsbyggeri

Midtjylland
Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense
Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde med omfattende terrænændringer - bl.a. motorvejsrampe og regnvandssø - siden 2015. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle
Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Forureningssporing ved Hastrup Sø

Vejle
I forbindelse med en forureningssag i den nordlige del af Hastrup Sø kunne Vejle Kommune med SCALGO Live øjeblikkeligt udpege det topografiske opland for Hastrup Sø. Det medførte en hurtig indkredsning af forureningskilden.

Visualisering af terrænregulering

Horsens
Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisninger af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Byudvikling af Dalum papirfabrik

Odense
I forbindelse med lokalplanlægning af nyt boligområde på den tidligere Dalum papirfabrik gav SCALGO Live overblik over terræn og optimal bassinplacering. Projektet førte til at alle lokalplaner i Odense Kommune nu screenes i SCALGO Live.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense
Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde som siden 2015 har gennemgået omfattende terrænændringer med bl.a. anlæggelse af motorvejsrampe og regnvandssø. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Planlægning af vej

Egebjerg
Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Borgerdialog om oversvømmelser

Bjerlev, Vejle
Med SCALGO Live kunne Vejle Kommune hurtigt skabe overblik over problemomfang, ansvar og løsningsmuligheder hos en grundejer med gener af vejvand på grunden. Dette dannede baggrund for en løsningsorienteret dialog og med grundejeren.

Fyldningstider for Nørrestrand

Horsens
Horsens Kommune har lavet indledende undersøgelser af om sluselukninger ved Nørrestrand kan medføre oversvømmelser med vand fra baglandet. Volumener fra SCALGO Live kombineret med beregninger har givet bedre overblik over tidshorisonter for sluselukninger.

Planlægning af vej

Egebjerg
Ved planlægning af et vejbyggeri har Horsens Kommune importeret projektet i SCALGO Live og undersøgt vejens effekt på strømningen. Derved var det enkelt og hurtigt at bestemme optimal placering af underføringer og undgå vand på vejbanen.

Visualisering af terrænregulering

Horsens
Horsens Kommune bruger SCALGO Live i administrationen af terrænreguleringer. Derved opnås overblik over udviklingen i terrænet. Det er også en visuel støtte til anvisning af lodsejere med krav om udbedring af ulovlige terrænreguleringer.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Droneopmåling og lokalplanlægning

Glisholm Sø, Odense
Odense Kommune har droneopmålt et byudviklingsområde som siden 2015 har gennemgået omfattende terrænændringer med bl.a. anlæggelse af motorvejsrampe og regnvandssø. Droneopmålingen er blevet importeret i SCALGO Live til visualisering og evaluering af skybrudsrisiko.

Forureningssporing ved Hastrup Sø

Vejle
I forbindelse med en forureningssag i den nordlige del af Hastrup Sø kunne Vejle Kommune med SCALGO Live øjeblikkeligt udpege det topografiske opland for Hastrup Sø. Det medførte en hurtig indkredsning af forureningskilden.

Byudvikling af Dalum papirfabrik

Odense
I forbindelse med lokalplanlægning af nyt boligområde på den tidligere Dalum papirfabrik gav SCALGO Live overblik over terræn og optimal bassinplacering. Projektet førte til at alle lokalplaner i Odense Kommune nu screenes i SCALGO Live.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Stormfloden Urd 2017

Køge og Sønderborg
Stormfloden i januar 2017 medførte vandstande på op til 1,8 m. Sønderborg kommune og forsyning samt KLAR Forsyning anvendte SCALGO Live til formidling, sikring af kritisk infrastruktur og planlægning af midlertidig kystbeskyttelse.

Kvalificering af funktionen af åbne render

Gødvad Enge, Silkeborg
Silkeborg Kommune har droneopmålt et udviklingsområde efter etablering af render til overfladehåndtering af regnvandet. Data er importeret til SCALGO Live og vandhåndteringens overordnede funktion er kvalitetssikret heri.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering af spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
I et byudviklingsområde i Malling blev overfladeafstrømningen ved skybrud belyst ved brug af SCALGO Live. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt en reduktion af konsekvenserne ved ekstrem regn, som led i klimatilpasningstrategien i Aarhus.

Klimasikring af stor erhvervsbyggeri

Midtjylland
Niras har rådgivet om klimasikring af en stor erhvervsbyggeri, der tidligere har været oversvømmet. Med SCALGO Live blev der skabt overblik over strømningsveje og løsningsmuligheder, bl.a. på fælles workshops mellem interessenterne.

Klimatilpasning

Odense
Vandcenter Syd arbejder med flere klimatilpasningsprojekter bl.a. i Odense Midtby. Med SCALGO Live har de hurtigt skabt overblik over strømningsveje og løsningsscenarier, samt eftertestet koteplaner til byfornyelses robusthed overfor skybrud.

Fornyelsesplanlægning

Solbjerg, Aarhus
Da Aarhus Vand skulle planlægge separering af spildevand og regnvand i Solbjerg suppleredes traditionelle analyser af måledata og hydraulisk modellering med en vurdering af overfladeafstrømning via SCALGO Live. Dette som led i Aarhus Vands klimatilpasningsstrategi.

Skybrudskortlægning af Skovlunde Bycenter

Skovlunde
Ballerup Kommune har i forbindelse med planlægning af nyt bycenter i Skovlunde afdækket skybrudsrisikoen i SCALGO Live. Her er afstrømning og oversvømmelser i og omkring området vurderet, og efterfølgende indtænkt i byudviklingsprojektet.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

SCALGO Live som projektværktøj

Niras i Aarhus
For en rådgivende ingeniør har SCALGO Live særligt bragt værdi i form af hurtige analyser til forståelse og problemindkredsning, som ingeniørerne tidligere brugte lang tid på selv at lave.

Screening af diger

Odense Fjord
Odense Kommune screener samtlige diger i Odense Fjord, for at vurdere sikringsniveauet. I SCALGO Live bestemmes digehøjder og deraf, hvor meget og hvor digerne sætter sig. Koblet med simulering af vandudbredelse vurderes sikringens samlede kvalitet.

Byggemodning af nyudstykning

Malling, Aarhus
Som et led i klimatilpasningsstrategien i Aarhus Vand blev SCALGO Live benyttet til at belyse overfladeafstrømningen ved skybrud i et byudviklingsområde i Malling. Resultatet understøttede dialogen med bygherre samt til reduktion af konsekvenserne ved ekstremregn.

Kurser

contact icon

Webinarer

Vi holder løbende webinarer på hhv. dansk og engelsk. Deltagelse er gratis. Næste webinar er:

25. April kl. 14 - 15: Kom godt i gang med SCALGO Live (engelsk)
Deltag via dette link

Se kommende webinarer

coffee icon

Virksomhedsworkshops

Er I flere medarbejdere, der kunne tænke jer et kursus – så lad os holde workshoppen hos jer. Vi laver også gerne fælles workshops mellem flere parter som f.eks. forsyningsselskab og kommune.

Kontakt os for booking eller mere information

Pris: 5.000-7.000 kr. eller efter aftale ved særlige ønsker

contact icon

SCALGO Events

Vi afholder løbende kurser på SCALGOs kontor i Aarhus. Send os en mail hvis du har et forslag til et kursustema du gerne vil have dækket. Næste kursus er:

20. Juni: SCALGO Live introduktionskursus
Pris: 1.100 kr.
Tilmelding til: signe@scalgo.com
Se øvrige arrangementer

coffee icon

Eksterne Events

Vi deltager gerne med oplæg og input på temadage og konferencer.

Introduktionswebinar

Vores introduktionswebinar giver en gennemgang af de vigtigste features i SCALGO Live. Du kan selv spole frem og udvælge relevante dele af webinaret. Klik på videoen til højre for at se sidste webinar eller se vores eventoversigt for datoer for næste SCALGO Live introduktionswebinar.

SCALGO Live Forum Webinar

I SCALGO Live Forum afholder vi løbende webinarer som demonstrerer nye features i SCALGO Live, eller som gennemgår konkrete anvendelsesmuligheder. Se kommende webinarer i SCALGO Live Forum.