Aug 30, 2023 Poland

Więcej danych w SCALGO Live Poland!

 • New data

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnich dniach dodaliśmy ponad 30 nowych warstw do SCALGO Live Poland, dbając o to by były one łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników SCALGO Live w Polsce!

Dodane warstwy pochodzą z różnych, ogólnodostępnych baz danych, dotyczą różnej tematyki, i z pewnością będą stanowić wsparcie dla użytkowników przy planowaniu gospodarki wodnej, zarządzaniu spływem powierzchniowym i planowaniu przestrzennym.

Wszystkie dodane warstwy są udostępnione za pośrednictwem usługi WMS, dzięki czemu możecie być pewni ich aktualności.

 • Gdzie znajdują się nowe warstwy?

Wszystkie dane znajdują się w bibliotece warstw (Library) w lewym dolnym rogu.

 • Dlaczego to robimy?

Chcemy by dane dostępne w SCALGO Live stanowiły bezpośrednie wsparcie przy planowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących wód powierzchniowych i zarządzaniu nimi.

Mamy nadzieję, że nowe dane ułatwią i przyspieszą waszą pracę i polubicie je tak jak my! 

Poniżej znajdziecie więcej informacji o nowych warstwach.

Nowe dane w SCALGO Live - więcej informacji

Dodane warstwy pochodzą z różnych baz danych i obejmują różną tematykę. Poniżej podsumowano jako zostały one pogrupowane i skąd pochodzą.

Nowe warstwy należą do następujących grup w SCALGO Live Poland:

Rys. 1. Widok mapy działek ewidencyjncyh wraz z budynkami.

 • Mapy zagrożenia powodziowego (wms): mapy pochodzące z bazy WMS Wód Polskich i przedstawiające zagrożenie powodziowe rzeczne i od strony morza dla 3 scenariuszy:
  10-letniego, 100-letniego oraz 500-letniego.

Rys. 2. Widok mapy zagrożenia powodziowego dla powodzi rzecznej
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat.

 • MPHP10k (wms): mapa podziału hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 pochodząca z bazy WMS Wód Polskich i zapewniająca dostęp do warstw cieków i jezior (wraz z ich nazwami), warstw przedstawiających zlewnie cząstkowe - dla różnych poziomów szczegółowości (1-14) i wastwy dodatkowe.

Rys. 3. MPHP10k z widocznymi zlewniami cząstkowymi i przebiegiem cieków - aktywując warstwę „Zlewnie (poziomy 1-14)”, zapoznaj się z dostepnym suwakiem pozwalającym wyświetlać różne poziomy szczegółowości podziału zlewni.

 • GUGiK - uzbrojenie terenu (wms): warstwy pochodzące z bazy uzbrojenia terenu (GESUT) i obejmujące różnego rodzaju sieci w gruncie, w tym w szczególności informacje o m.in. przebiegu sieci kanalizacyjnej, czy jej rzędnych.

Rys. 4. Widok mapy z aktywnymi wszystkimi warstwami uzbrojenia terenu
(łącznie dodano ich 9).

 • Granice PGWWP (wms): 3 warswy pochodzące z bazy WMS Wód Polskich i przedstawiające granice RZGW, zarządów wodnych oraz nadzorów wodnych dla całej Polski.

Rys. 5. Fragment mapy z podziałem na nadzory wodne i zarządy zlewni.

Każda z dodanych warstw może mieć różne zastosowanie, oto kilka przykładów:

 • określanie spływu powierzchniowego z sąsiadujących działek i budynków,
 • weryfikacja założeń co do istniejącej (lub nie) sieci kanalizacyjnej lub ewentualnych kolizji przy planowaniu rozwiązań retencyjnych na terenach zurbaniowanych,
 • analizy hydrologiczne, hydrograficzne i dotyczące zagrożenia powodziowego,
 • możliwość określenia właściwego organu np. wydającego pozwolenie wodnoprawne,

... i wiele innych! 

I to oczywiście nie wszystko! Nie zatrzymujemy się i pracujemy nad tym by kolejne przydatne dane znalazły się w SCALGO Live Poland, będąc w zasięgu ręki (i jednego kliknięcia) dla użytkowników!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub masz pomysł, jakie dane warto by uwzględnić w następnej kolejności skontaktuj się z Michałem (michal@scalgo.com). 

Michal Pancewicz,
Head of Market, Poland
michal@scalgo.com