Apr 20, 2023 Norway Getting started Analyses&Tools

Kom i gang 1: Analyser og verktøy

I dette webinaret går vi gjennom brukergrensesnittet steg for steg og ser nærmere på hvordan verktøyene og analysene kan brukes effektivt for å forstå og løse problemer relatert til overvann og havnivåstigning. Vi vil også vise et par tips og triks som kan være tidsbesparende i hverdagen.

Time

Language

Norwegian

Speakers

Thomas Riia,
Market Manager, Norway
thomas@scalgo.com