Mar 31, 2023 Denmark Use cases Municipal planning

Kystsikring: drømme og virkelighed 

Til dette webinar skal vi snakke om de danske kyster og det stigende havvand, først i det store perspektiv og det lange sigte, og senere i en konkret, nutidig og lokal kontekst.

Sofie Yde og Thomas Hjorth Vesterbæk fra landskabstegnestuen Schønherr vil fortælle om deres bidrag til den danske udstilling på årets arkitekturbiennalen i Venedig, hvor tegnestuen præsenterer en nytænkende og forskningsbaseret vision ”Copenhagen Islands” for en udvikling af hele hovedstadsområdet med fornyet kontakt til landskabet. Udstillingen med navnet ”Coastal Imaginaries” er udviklet i samarbejde med en række forskere og studerende fra forskellige danske vidensinstitutioner. Udover et unikt "preview" af udstillingen vil de også forklare lidt om, hvordan de har brugt oversvømmelseskort og andre geodata i SCALGO Live til at udforske fremtidens mulige kystlandskaber.

Bent Hummelmose fra Stevns Kommune vil fortælle om sit arbejde med udvikling af kystbekyttelsesprojekter, særligt omkring Strøby Egede. Bent vil vise os nogle af sine arbejdsområder i SCALGO Live, og forklare hvordan han bruger dem til at undersøge mulige placeringer af diger og udregne deres udbredelse og volumen, og dertil fortælle hvordan bl.a. jordartskort, sedimentkort og matrikelkort udnyttes i arbejdet.

Time

Language

Danish

Speakers

Sofie Yde,
Fagansvarlig for planlægning og proces
Thomas Hjorth Vesterbæk,
Landskabsarkitekt
Bent Hummelmose,
Kyst- og klimamedarbejder