Sep 10, 2022 Poland Use cases Municipal planning

Zarządzanie wodą w mieście - przykłady użytkowników z Polski

W trakcie spotkania, Adam Grabarczyk, specjalista ds. gospodarki wodnej z firmy ARCADIS omówił wykorzystanie platformy SCALGO Live przy realizowanych projektach, a następnie Michał Pancewicz (SCALGO) przedstawił wykorzystanie platformy na żywo przy zarządzaniu spływem powierzchniowym na terenie miast Łodzi. Z nagrania dowiesz się, m.in. jak: identyfikować zlewnie rzeczne i kanalizacyjne wraz z ich charakterystykami,identyfikować miejsca zagrożenia powodziowego na wczesnym etapie,pracować efektywnie z numerycznym modelem terenu.

Time

Language

Polish