Sep 21, 2022 Denmark New releases Analyses&Tools

Tech Talk – Mere end en glasplade: Nedsivning, kloakker og meget mere

Tech Talk for DNNK: På dette webinar viser vi nogle af de helt nye muligheder i SCALGO Live. Du får en introduktion til det nye skybrudskort med infiltration og afledning til kloak og længdehistogrammer for oplande. Se hvordan du kan bruge det nye skybrudskort i arbejdet med fx. klimatilpasningsanalyser og -planer. Vi viser, hvordan du kan:

  • Slå infiltration og afledning til kloak fra og til.
  • Se afstrømningsfunktionerne og de lag der styrer, hvordan de tildeles.
  • Redigere afstrømningsfunktioner i et arbejdsområde og tildele dem til forskellige arealer.

Time

Language

Danish