Nov 13, 2023 Finland

Maanpeiteaineistot SCALGO Livessä

 • New data

SCALGO Liveen on vuoden aikana tullut useita uusia maanpeiteaineistoja. Tässä lyhyt yhteenveto olemassaolevista aineistoista.

Oletko ajan tasalla erilaisista SCALGO Livessä saatavilla olevista maanpeiteaineistoista? Jos et, lue tämä blogi. 

Kaikki aineistot perustuvat SCALGOn UNET-neuroverkkomallinnukseen, mutta syöttötiedot, aineiston tuotannossa käytetyt apuaineistot ja aineiston resoluutiot vaihtelevat. Kaikki aineistot ovat helposti ladattavissa SCALGO Liven kautta.

1. Suomen kattava maanpeiteaineisto

Nimellä "Land cover" on SYKEn kanssa yhteistyössä tuotettu Suomen kattava maanpeiteaineisto. Aineisto julkaistiin toukokuussa 2023.  

 • Syöttötiedot: Maanmittauslaitoksen 50 cm ilmakuvat
 • Apuaineistot: Rakennukset (Maastotietokanta), Pellot, Tiet (Digiroad)
 • Aineiston resoluutio: 25 cm
 • Luokat: Luonnolliset pinnat (korkea ja matala kasvillisuus, paljas maa, avokalliot, pellot), Keinotekoiset pinnat (Rakennukset, pinnoitetut ja pinnoittamattomat tiet, muu vettä läpäisemätön pinta)
 • Lisätietoa: https://ckan.ymparisto.fi/en/d...

Aineisto on SCALGOn virallinen maanpeiteaineisto, joten aineistoa ylläpidetään SCALGOn toimesta. Noin kerran vuodessa teemme uuden aineiston jossa hyödynnämme Maanmittauslaitoksen uusimpia ilmakuvia. Ilmoitamme käyttäjille kun uusi aineisto on julkaistu.

Valuma-aluetyökalu hyödyntää "Land cover"nimistä maanpeiteaineistoa. 

Land cover-aineisto on integroitu SCALGO Liven toimintoihin. Valuma-aluetyökalu näyttää valuma-alueen maanpeiteen tämän aineiston perusteella. Lisäksi Suomen kattava maanpeiteaineisto on käytössä työtilojen maanpeitemuokkauksessa ja infiltraatio-analyysissä. 

Voit muokata maanpeiteaineistoa työtilassa ja lisätä valuma-kertoimia tulva-analyysin tarkentamiseksi. 

2. Maanpeite kasvillisuuden korkeudella

Aineisto on jatkojaloste ja perustuu Suomen kattavaan maanpeiteaineistoon. Aineistoon on SYKEn toimesta tuotettu kasvillisuuden korkeuksia kuvaavia luokkia pistepilviaineistoa hyödyntäen. Aineiston resoluutio on 2 m.

 • Syöttötiedot: Maanmittauslaitoksen 50 cm ilmakuvat ja pistepilviaineisto
 • Apuaineistot: Rakennukset (Maastotietokanta), Pellot, Tiet (Digiroad)
 • Aineiston resoluutio: 2 m
 • Luokat: Yllä mainittujen lisäksi (katso Suomen kattava maanpeiteaineisto), kasvillisuus on jaettu luokkiin alle 2 m, 2-5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-20 m ja yli 20 m
 • Lisätietoa: https://ckan.ymparisto.fi/en/d...

Aineisto on ladattavissa SCALGO Livestä. 

Yllä: Aineistoon on lisätty kasvillisuuden korkeuksia kuvaavia luokkia. Alla: Aineiston resoluutio on 2 m (vertaa 25 cm Suomen kattavassa aineistossa)

3. Helsingin seudun maanpeiteaineisto

Aineisto on tuotettu HSY:n johdolla ja yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Aineiston teossa on käytetty suurimmaksi osaksi kaupunkien omia ilmakuvia ja pistepilviaineistoja. 

 • Syöttötiedot: Kaupunkien ilmakuvat (25 cm) jos saatavilla (muuten Maanmittauslaitoksen ilmakuvat käytössä), Kaupunkien pistepilviaineistot  (20-40 p/m2) jos saatavilla (muuten Maanmittauslaitoksen pistepilvi, 5p/m2)
 • Apuaineistot: Kuntien omat tiepolygonit, rakennukset, pellot. 
 • Aineiston resoluutio: 25 cm
 • Luokat: Puusto (alle 2 m, 2-5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-20 m ja yli 20 m), paljas maa, avokalliot, pellot, rakennukset, pinnoitetut ja pinnoittamattomat tiet, muu vettä läpäisemätön pinta, vesi
 • Lisätietoa: https://www.hsy.fi/ymparistoti...

Aineisto eroaa Suomen kattavasta maanpeiteaineistosta, syöttötietojen lisäksi, myös apuaineistojen tarkkuudessa. HSYn tuottamat tiepolygonit antavat tarkan kuvan tieverkoston laajuuddesta. Lisäksi SCALGO Liven neuroverkkomalli tunnistaa avokalliot paremmin seudullisessa maanpeiteaineistossa Suomen kattavaan aineistoon verrattuna. 

Seudullinen maanpeiteaineisto on myös integroitu Valuma-aluetyökaluun ja aineiston voi ladata SCALGO Livestä. 

Tiepolygonit ovat HSYn toimittavia ja kuvaavat teiden laajuutta tarkasti. 

Helena Åström,
CEO, SCALGO USA
helena@scalgo.com