Jan 2, 2023 Denmark Use cases Municipal planning

Tilbage til fremtiden - Sådan skitserer vi LAR-projekter fra 2013

På dette webinar leger vi os 10 år tilbage i tiden, og ser på hvordan man kunne have brugt SCALGO Live til at designe nogle af de større LAR-projekter i Danmark i dag. Vi fortæller kort om nogle udvalgte projekter og deres kontekst, og demonstrerer hvordan man ville have kunnet bruge SCALGO Live til at:

  • Udforske eksisterende terræn- og strømningsforhold.
  • Skitsere ændringer i terrænet og arealanvendelsen.
  • Teste effekten af forskellige løsningsvarianter.

Peder fortæller om Riisvangen i Aarhus, og Sara tegner pladser og baggårde i Skt. Kjelds kvarter i København.

Time

Language

Danish