Jun 1, 2023 Sweden

Ny marktäckekarta med ännu flera klasser

  • New releases

SCALGO Live i Sverige har nu uppdaterats med en ny landstäckande marktäckekarta i hög upplösning.

Resultatet av flera års utveckling

I SCALGO började vi utveckla vår maskininlärningsmodell för kartläggning av marktäcke redan 2019, i samarbete med bland annat Aarhus Universitet. Den första landstäckande kartläggningen av täta ytor i Sverige, som vi lanserade i 2022, var ett direkt resultat av detta utvecklingsarbete. 

Under perioden 2021-2022 arbetade vi tillsammans med SYKE (Finlands miljöcentral) och HSY (Helsingfors VA-bolag) för att vidareutveckla metoden och klassificera ännu flera klasser. 

De kombinerade erfarenheter från Danmark och Finland medför att vi nu kan lansera en ny marktäckekarta för hela Sverige med 10 marktäckeklasser i 25 cm upplösning.

Figur 1. Kartläggningen av marktäcke baserar sig på ortofoton. Bildspelet visar både den föregående marktäckekartan (Imperviousness map), samt den nya marktäckekartan (Land cover map).

En kraftfull metod

Kartläggningen av marktäcke börjar med en klassificering av fem klasser; täta ytor, bar jord (d.v.s. sand och grus), låg vegetation, tät vegetation och berg i dagen. För varje klass används en enskild maskininlärningsmodell. Den färdiga klassificeringen för en given pixel bestäms genom att kombinera resultaten från var och en av de fem underliggande maskininlärningsmodellerna.

"Den nya metoden är väldigt kraftfull eftersom vi kan identifiera flera marktäckeklasser samtidigt", säger Jonas Tranberg, maskininlärningsexpert på SCALGO. "Resultatet har validerats genom att jämföra med manuellt ritade polygoner för varje marktäcke och vi kan konstatera att resultatet är utmärkt.".

De fem marktäckningsklasser kombineras med data från Lantmäteriet, Jordbruksstyrelsen och Trafikverket för att vidareförädla kartan, till exempel, vissa hårda ytor klassificeras som väg.

Figur 2. Den nya marktäckekartan har 10 klasser.

Ett viktigt underlag för bättre analyser

Marktäckekartan är ett viktigt underlag till många analyser och bedömningar; avrinning, hårdgörningsgrad, krontäcke med mera. 

Den nya kartan är nu en del av analyserna i SCALGO Live, du hittar kartan under Land cover i Biblioteket. Dessutom är kartan en grundsten i den nya skyfallskartan som också släpps idag. Du kan läsa mera i detta blogginlägg.

Kom ihåg att du kan ladda ner marktäckekartan för att använda den i andra program och göra egna analyser.

Här är några utklipp från SCALGO Live:

Figur 3. Få högdetaljerad information om marktäcket i avrinningsområden genom Watershed-verktyget.

Figur 4. Få färdig information om marktäckefördelningen på fastighet, kommun, län och tätort.  Denna fastighet är 1.02 ha och har 35 % naturliga marktäcken, dvs. vegetation eller bar jord. Du hittar lagren i Land cover-gruppen i biblioteket.

Figur 5. Uppdatera marktäckekartan om du hittar fel eller arbetar med att utveckla ett område.

Gå till SCALGO Live och ta en titt! Skriv gärna, om du har några frågor, (hampus@scalgo.com).

Hampus Åkerblom,
Market Manager Sweden
hampus@scalgo.com