Jan 11, 2024 Norway

SCALGO Live i Norge har nå blitt oppdatert med et nytt og høyoppløselig landsdekkende arealdekkekart

  • New releases

Ny og banebrytende release i Norge; nå får du tilgang til et helt nytt og høyoppløselig arealdekkekart. Dette er Norges første landsdekkende kart som kan skille permeable og impermeable flater i detalj, noe som vil gi et enda bedre grunnlag for analyser av vann på terreng.

Helt siden 2019 har vi i SCALGO utviklet maskinlæringsmodeller for å kunne lage detaljerte arealdekkekart. Gjennom årene har vi blant annet samarbeidet med Aarhus universitet, SYKE (Finland sitt miljødirektorat), HSY (Helsingfors sin VA-etat), og Bærum kommune (gjennom Innovann prosjektet) for å høste erfaringer og forbedre modellene.

De kombinerte samarbeidene gjør at vi nå kan lansere et nytt arealdekkekart for hele Norge med 10 ulike arealdekkeklasser i 25cm oppløsning.

Figur 1. Det nye arealdekkkartet inkluderer 10 klasser og er i 25 cm oppløsning.

Kraftfull KI-metodikk

Kartleggingen av arealdekket er gjort ved hjelp av kunstig intelligens. Den starter med en klassifisering av fem ulike arealdekkeklasser; tette flater, bar jord (sand, grus o.l.), lav vegetasjon, tett vegetasjon og berg i dagen. For hver klasse benyttes en egen maskinlæringsmodell. Den endelige klassifiseringen for en gitt piksel bestemmes ved å kombinere resultatet fra hver og en av de fem underliggende maskinlæringsmodellene.

“Denne metodikken er veldig kraftfull ettersom vi kan identifisere flere arealdekkeklasser samtidig”, sier Jonas Tranberg, KI-ekspert i SCALGO.

“Resultatet har blitt verifisert ved å sammenligne klassifiseringen med polygoner som er tegnet manuelt, og vi kan konstatere at resultatene er enestående”.

Til kartleggingen er det benyttet ortofoto som grunnlag. I Norge oppdateres disse jevnlig, og det nye arealdekkekartet skal oppdateres fortløpende når nye foto er tilgjengelige.

De fem arealdekkeklassene kombineres med data fra Kartverket (FKB N5 Bygning, FKB N20 Vann, Elveg 2.0) og Nibio (AR5 og AR50) for å videreforedle kartet, for eksempel klassifiseres visse tette flater som bygninger.

Et betydelig bedre grunnlag for planlegging av overvannshåndtering

Arealdekkekart er et viktig grunnlag for mange analyser og vurderinger; avrenning, andel tette flater, arealregnskap, toppdekke med mer.

Inntil nå er arealdekkekartet AR5 fra Nibio benyttet, men kartet har flere svakheter som gjør det uegnet til analyser av vann på terreng. Blant annet klassifiseres ikke grønne lommer i bebygde områder.

"Arealdekkekartet AR5 vektlegger klassifisering av jord- og skogbruk, og klassifiseringen i urbane områder er derfor svært grov. For detaljerte analyser av vannmengder er det behov for en mer detaljert inndeling av permeable og impermeable flater", forklarer Thomas Riis, markedsansvarlig i Norge.

"I det nye arealdekkekartet har vi fokusert på å detaljere kartleggingen i urbane områder, slik at veier, bygninger, bar jord og grønne arealer har sin egen klasse".

Figur 2. Arealdekkekartet AR5 fra Nibio er mye brukt til analyser og vurderinger, men har en svakhet i at grønne lommer i bebygde områder ikke klassifiseres.

Figur 3. Vi har blant annet benyttet ortofoto som treningsdata for våre maskinlæringsmodeller.

Figur 4. Resultatet er at vi i bebygde områder kan skille mellom tette flater, bar jord, lav og tett vegetasjon, samt berg i dagen, med en nøyaktighet på 25cm.

Kom i gang med det nye kartet

Det nye arealdekkekartet er nå en del av SCALGO Live, og du finner det under Land cover i Library. Det betyr at AR5/AR50 ikke lenger vil være i bruk.

Kartet er også koblet sammen med Watershed-verktøyet, slik at du kan få et raskt og detaljert overblikk over arealdekket i nedbørsfeltet. I tillegg vil du kunne tilegne klassene egne avrenningsfunksjoner i infiltrasjonmodulen.

Figur 5. Nå er det nye arealdekkekartet koblet sammen med Watershed-verktøyet.

Dessuten kan du beregne arealdekke for enhver matrikkel, kun ved ett klikk.

Figur 6. Vi har beregnet arealdekket for enhver matrikkel i hele Norge.

Arealdekkekartet er også en viktig del av underlaget i integrasjonen med TUFLOW, som i dag er tilgjengelig for kommuner, og som vil være tilgjengelig i en landsdekkende versjon senere denne våren.

Som alltid kan du også laste ned dataene og bruke det i andre GIS- eller modelleringsprogrammer.

Ønsker du å gjøre endringer i kartet?

Kanskje er ikke ortofotoet oppdatert i ditt område, eller ønsker du å se effekten av å endre arealdekket? Du kan enkelt opprette et Workspace og bruke arealediteringsverktøyet for å gjøre endringer.

Thomas Riis,
Head of Market, Norway
thomas.riis@scalgo.com