Helt nye værktøjer til skybrudsplanlægning og klimatilpasning i SCALGO Live
Siden lanceringen af SCALGO Live har vi arbejdet hårdt på at kombinere det fantastiske detaljeniveau i den nye danske højdemodel med nye kraftfulde værktøjer til skybrudsplanlægning og klimatilpasning.
Tidspunktet er nu kommet hvor alle SCALGO Live brugere får glæde af dette arbejde. De nye muligheder giver intuitiv og hurtig adgang til de informationer som højdemodellen tilbyder professionelle, der arbejder med overfladevand i stat, kommuner, forsyninger og hos rådgivende ingeniører. Denne version bygger på unik algoritmeteknologi og tilbyder muligheder som aldrig før har været set.
Læs mere nedenfor, eller se vores introduktionsvideo.
Se Introduktionsvideo →
Hvor står vandet over sokkel- eller gummistøvlehøjde?
Som i den tidligere version kan du vælge præcis hvilken hændelse du vil undersøge, men nu kan du for den valgte hændelse også fjerne områder med en lav vandsøjlehøjde eller farvekategorisere risikoområder grøn, gul og rød efter højden på vandsøjlen. Du kan selvfølgelig også downloade denne information og bruge den i rapporter.
SCALGO Live screenshot
Hvor højt står vandet i terrænprofilet ved en 30-års hændelse?
Det kraftfulde terrænprofilværktøj er blevet yderligere forstærket ved at tilføje muligheder for at se dybden af stående vand i terrænprofilet.
SCALGO Live screenshot
Hvor meget vand skal håndteres med nye tiltag eller pumpes under skybrud?
Undersøg hvor stor en mængde vand som skal håndteres for at undgå oversvømmelser i et risikoområde udpeget af Skybrudskortet. Med et simpelt klik finder du volumen af vandet i et risikoområde for den hændelse du har valgt.
Can an email really be responsive?
Undersøg hvor meget vand en lavning eller et bassin kan indeholde. Med et simpelt klik på et punkt i en lavning finder du frem til volumen op til dette punkt.
SCALGO Live screenshot
Hvad er vandoplandet og strømningsvejene for en hændelse?
Indtil nu har Skybrudskortet kun givet adgang til vandoplande og strømningsveje for hver 10mm nedbør op til en 100mm hændelse. Med det nye Skybrudskort kan vandoplande og strømningsveje visualiseres for præcis den hændelse som er valgt på nedbørsslideren.
SCALGO Live screenshot
Hvor kommer vandet fra og hvor strømmer det hen?
Vælg et vilkårligt punkt i Danmark og få vandoplandet for dette punkt samt de strømningsveje, lavninger og søer som vandet strømmer igennem når det strømmer fra det valgte punkt og mod havet. Undersøg hvordan dette ændrer sig med mængden af nedbør i Skybrudskortet.
SCALGO Live screenshot
Prøv det nye skybrudskort nu.
Du kan tilvælge det nye skybrudskort når du logger in på SCALGO Live.
Besøg SCALGO Live →
Se Introduktionsvideo →
Eventuelle spørgsmål besvares på SCALGOs support telefon 21658238 eller på email support@scalgo.com.
SCALGO ApS | Aabogade 40D | Aarhus N
Email Indstillinger   |   scalgo.com